top of page

Vår erfaring - din trygghet

Randesund Båtsenter AS driver sjørettet virksomhet i forhold til reparasjon av fritidsbåter med hovedvekt på plastreparasjoner, mekanisk arbeid, vedlikehold og opplag av båter.

Randesund Båtsenter er et båtverksted som tilbyr tjenester innen flere områder. Vi utfører blant annet reparasjoner på skrog, service og motorreparasjoner, installasjon/montering/oppgradering av tilleggsutstyr som thrustere o.l.

Vi har et eget verksted for skrogskader og et eget mekanisk verksted. Vi har også et flott kaiområde med god plass og med egen kaikran, samt egen opplagshall for båtopplag. 

Vi kan hjelpe deg med både små og store jobber !
bottom of page